Kristian och Hannes pratar om det som de egentligen aldrig skulle ha pratat om: speljournalistik. Ca 52 minuter senare rider Hannes iväg.

Relevanta länkar:

Geoff Keighley intervjuas och ger tips om hur man blir speljournalist

Rab Florences artikel på Eurogamer (innan den censurerades)

Den långa NeoGAF-tråden om speljournalist-dramatiken (med en sammanfattning av allt relevant i första inlägget)

Geoff Keighleys alter ego: Dorito Pope

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_24.mp3
Category:general -- posted at: 8:07am EDT
Comments[1]

  • God jul grabbar!

    posted by: Ola Nygren on 2012-12-21 08:45:56

Adding comments is not available at this time.