Cocktailpartyeffekten introducerar Patrik! Hannes är borta, men William och Kristian är kvar.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_03.mp3
Category:general -- posted at: 8:30am EDT
Comments[3]