Vi är tillbaka men var aldrig riktigt mer borta än vanligt. Avsnittet klockar in på cirkus 45 minuter och innehåller Kristian, William och Cezar.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_06.mp3
Category:general -- posted at: 9:36am EDT
Comments[3]