Hannes, Kristian och William gräver i vad som egentligen ligger bakom deras åsikter.
Kristian har en idé om ett krig och varför krig skulle kunna bli bättre än vad krig är idag. I spel, dårå.
Och efter en timme och sju minuter har världen blivit lite bättre.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_23.mp3
Category:general -- posted at: 4:30pm EDT
Comments[0]