Jul, bland kalsonger och keso. Det är vad vi bjuder på. Hannes, Kristian och William. 25 minuter senare önskar vi gott nytt jul.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_25.mp3
Category:general -- posted at: 5:17pm EST
Comments[0]