Hannes, Kristian och William hoppas att spelandet inte varit förgäves, och försöker praktiskt tillämpa det som snappats upp från spel. I slutändan var det kanske kunskap de aldrig mer kommer att behöva använda.

Efter 1 timme och 13 minuter går livet vidare.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_30.mp3
Category:general -- posted at: 12:18pm EDT
Comments[2]