Cezar, Hannes, Kristian och William. Bra. Eller? Det blir en jakt på självinsikt - tills nya roller delas ut och vi förpassas till en källare.
Efter ca 1 timme och 14 minuter är vi några erfarenheter rikare.

Direct download: Cocktailpartyeffekten_-_31.mp3
Category:general -- posted at: 4:52am EDT
Comments[3]